Pūres Dārzkopības Petījumu CentrsLV EN
Par mums
LIST

projekti

Pēdējos gados realizētie projekti


COST action FA 1204 ``Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality under Biotic and Abiotic Stress Conditions``

FP7 EUROLEGUME „Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed``

FP7Real-time, in situ, N, P, K, pH & EC soil-analysis system to facilitate accurate nutrient management``

EUREKA E! 5363 „Glabāšanas parametru optimizācija un tehnoloÄ£iju pilnveidošana Baltijas agroklimatiskajos un tehnoloÄ£iskajos apstākļos audzÄ“tu dārzeņu glabāšanai kontrolÄ“tas atmosfÄ“ras apstākļos``

ERAF projekti „Videi draudzÄ«gu augu valsts izcelsmes augu aizsardzÄ«bas lÄ«dzekļu izstrāde uz skuju koku biomasas ekstraktvielu bāzes`` (partneris); ``EfektÄ«vu augļaugu atveseļošanas tehnoloÄ£iju un augu patogÄ“nu diagnostikas komponenšu izstrāde vÄ«rusbrÄ«va stādāmā materiāla iegÅ«šanai`` (lÄ«gumdarbs) un ``Augļu un ogu kultÅ«ru audzÄ“šanas risku mazinošu inovatÄ«vu tehnoloÄ£isko risinājumu izstrāde un adaptācija Latvijas apstākļos`` (lÄ«gumdarbs)

LZP Nr. 09.1456 ``FizioloÄ£iski aktÄ«vu savienojumu akumulācijas stimulÄ“šanas iespÄ“jas Latvijā audzÄ“tos dārzeņos``

LZP Nr.519/2012 „Metodes fizioloÄ£iski aktÄ«vu savienojumu paaugstināšanai Latvijā audzÄ“tos dārzeņos mainÄ«ga klimata apstākļos``

LZP Nr. 672/2014 „PÄ“tnieciskie un tehnoloÄ£iskie risinājumi ilgtspÄ“jÄ«gai smiltsÄ“rkšÄ·u audzÄ“šanai un pilnvÄ“rtÄ«gai izmantošanai``

ZM Projekta 070410/S35 „KultÅ«raugu kaitÄ«go organismu izplatÄ«bas, postÄ«guma un attÄ«stÄ«bas ciklu pÄ“tÄ«jumi kaitÄ«guma sliekšÅ†u izstrādāšanai integrÄ“tajā augu aizsardzÄ«bā`` ApakštÄ“ma: „Dārzeņu slimÄ«bu diagnostika, slimÄ«bu izplatÄ«bas un postÄ«guma pÄ“tÄ«jumi dārzeņu platÄ«bās``

LAP projekts „Vidi un Å«deņus saudzÄ“jošai audzÄ“šanai piemÄ“rotu augļaugu šÄ·irņu sortimenta, audzÄ“šanas tehnoloÄ£iju un integrÄ“tas augu aizsardzÄ«bas sistÄ“mas izstrāde dažādos agroklimatiskajos apstākļos``

ZM pasÅ«tÄ«tajā LAP sadaļas „Vides un lauku ainavas uzlabošana`` pÄ“tÄ«jumu projektā „IlgtspÄ“jÄ«gas augļkopÄ«bas attÄ«stÄ«ba, izmantojot vidi un Å«deņus saudzÄ“jošas, kā arÄ« lauku ainavu saglabājošas integrÄ“tās audzÄ“šanas tehnoloÄ£ijas klimata pārmaiņu mazināšanai un bioloÄ£iskās daudzveidÄ«bas nodrošināšanai``.

VPP „VietÄ“jo lauksaimniecÄ«bas resursu ilgtspÄ“jÄ«ga izmantošana paaugstinātas uzturvÄ“rtÄ«bas pārtikas produktu izstrādei`` apakšprojekts „Ä€bolu kvalitātes paaugstināšanas, saglabāšanas un pārstrādes iespÄ“ju risinājumi``