Pūres Dārzkopības Petījumu CentrsLV EN
Par mums
LIST

BUMBIERES


`Nova`  vēla vasaras, augļi vidēji lieli, dzelteni ar sārtu vaigu, strupi, saldi, kūstoši, laba ziemcietība, augsta ražība.

 `Sēlija` vēla rudens, augsta ziemcietība, koki nelieli, slimībizturīgi, augļi lieli, ieapaļi ovāli, dzelteni ar sārtumu, saldskābi, kūstoši, aromātiski.

`Balva` agra ziemas, augsta ziemcietība, laba slimībizturība, augļi vidēji lieli, bumbierveidīgi, gaiši zaļi, saldi, kūstoši.

`Vilma`agravasaras,augļividēji,dzelteni,sulīgi,smalkgraudaini,saldi, kūstoši, vācami augusta sākumā, ziemcietīga, vidēji slimībizturīga

© Copyright Pūres DIS. Informācijas publicēšana, saskaņojot ar Pūres DIS.